Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

19

04
2017

FORT sėkmė viešųjų pirkimų byloje

On 19, 04 2017 | No Comments | In Uncategorized | By Advokatų profesinė bendrija

FORT advokatas Mantas Meizeraitis sėkmingai konsultavo bendrovę, turinčią didelę vietinę ir tarptautinę patirtį nuotekų valymo srityje, daugiau nei 7 mln. Eur vertės viešųjų pirkimų ginče prieš savivaldybės kontroliuojamą įmonę dėl nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių statybos pirkimo sąlygų.

Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose ir jų paaiškinimuose nustatė reikalavimus, pagal kuriuos tiekėjai turėjo įrodyti, kad anksčiau yra sėkmingai įvykdę kompleksinio objekto projektavimo ir statybos/rekonstrukcijos darbų sutartį, kurią privalėjo būti įvykdę „savo jėgomis“, ir patirtį sukaupę vykdydami vieną sutartį.

Tiekėjas pateikė pretenziją ir vėliau – ieškinį dėl minėtų konkurenciją varžančių sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir panaikinimo, kadangi konkurso sąlygos ribojo galimybę tiekėjui dalyvauti pirkime savo patirtį suvienijus su partneriais/subrangovais, nebuvo būtinos siekiamam tikslui pasiekti ir buvo orientuotos į stambias statybų verslo įmones.

Perkančioji organizacija ginčo metu mėgino ginčo sąlygas aiškinti kaip taikomas pagrindiniams darbams, ginčo metu švelnino savo poziciją dėl pirkimo sąlygų turinio, tačiau tiek pirmosios instancijos, tiek Lietuvos apeliacinis teismas įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais konstatavo, jog ginčytos pirkimo sąlygos neatitiko skaidrumo, proporcingumo principų ir dirbtinai ribojo konkurenciją.

Panašią poziciją šiuo klausimu palaikė ir ESTT viename iš savo naujausių sprendimų (2017-04-05) „lietuviškoje“ byloje Nr. C‑298/15 pripažinęs, kad draudžiama nustatyti tokias sąlygas, pagal kurias, jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiama subrangovų, pagrindinius darbus privalėtų atlikti pats tiekėjas, todėl tikimės, jog minėta teismų praktikos kryptis padės pakeisti konkurenciją varžančias pirkimo sąlygas dėl subrangos ribojimo pagrindiniams darbams atlikti