Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Gytis specializuojasi finansinių paslaugų (vartojimo kredito, automobilių lizingo) valstybinio reguliavimo, darbo teisės, mokestinių ir kitų administracinių ginčų srityje ir yra sukaupęs beveik 5 metų patirtį, dirbant su verslo klientais advokatų kontoroje. Atskirai vertėtų pažymėti Gyčio išskirtinę kompetenciją, dirbant su sudėtingais įvairių verslo sričių valstybinio reguliavimo klausimais bei su ikiteisminių ir teisminių administracinių ginčų su valstybės ir savivaldos institucijomis valdymu.

 

IŠSKIRTINA PATIRTIS

  • Konsultavo klientus įvairiais transporto priemonių lizingo ir nuomos klausimais. Gytis atstovavo klientams teisminiuose procesuose, sprendžiant klientų turto konfiskavimo klausimus, dirbo su automobilių lizingo ir nuomos paslaugas teikiančiais klientais, rengiant bei tobulinant jų Lietuvos rinkai teikiamus produktus.
  • Konsultuoja klientus kompleksiniais finansinių paslaugų valstybinio reguliavimo klausimais. Gytis teikė teisines konsultacijas ir rengė dokumentus, pristatant Lietuvos rinkai naują paslaugą – automobilių finansinę nuomą. Šis produktas atvėrė galimybes lankstesniam finansavimo suteikimui (lyginant su vartojimo kredito teisiniu reguliavimu) bei leido išplėsti klientų teikiamų paslaugų spektrą ir apimtis.
  • Konsultuoja ir atstovauja klientams, įrašant  į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą bei parengiant ir suderinant su priežiūros institucija (Lietuvos banku) vartojimo kreditų teikimo veiklos dokumentus.
  • Konsultuoja klientus kompleksiniais darbo teisės klausimais, rengia klientų verslo poreikius atitinkančius bendrovių vidinius dokumentus. Gytis konsultavo, rengė dokumentus ir koordinavo žmogiškųjų išteklių perkėlimo procesus bendrovių grupės, turinčios daugiau nei 400 darbuotojų, reorganizavimo klausimais taip pat gamybinės įmonės veiklos perkėlimo atveju (Elmoris).
  • Atstovauja klientams valstybinėse ir vietos savivaldos institucijose įvairiais klausimais, susijusiais su veiklos leidimų ir licencijų išdavimu, mokesčiais, aplinkosauga, veiklos planiniais ir neplaniniais patikrinimais, ekonominių sankcijų skyrimu.
  • Rengia paklausimus, gaunant iš valstybės ir vietos savivaldos institucijų verslo rizikų valdymui ir sprendimų priėmimui reikiamus oficialius išaiškinimus ir patvirtinimus, dalyvauja derybose su valstybės ir vietos savivaldos institucijomis dėl taikos sutarčių administraciniuose ginčuose sudarymo,  rengia taikos sutarčių projektus.

CV

KARJERA

Nuo 2014 m. Advokatų profesinė bendrija FORT, advokatas

Nuo 2008 m.

LR teisingumo ministro paskirtas advokatų kvalifikacinių egzaminų komisijos narys

Nuo 2005 m.

Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto lektorius

2003 – 2005 m.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, tyrėjas

 

IŠSILAVINIMAS

2012 m.

Mykolo Romerio universitetas, apgintas teisės krypties daktaro laipsnis administracinės teisės ir proceso srityje

2009 m.

Erasmus studijos Aix-Marseille universitete, Administracinių tyrimų centre, Prancūzija

2006, 2007 m.

Stažuotės Caen universitete, Prancūzija

2005 m.

Mykolo Romerio universitetas, administracinės teisės magistro laipsnis

2003 m.

Mykolo Romerio universitetas, teisės bakalauro laipsnis

 

 

NARYSTĖ

Lietuvos Advokatūra

 

KITA VEIKLA

2013 m.

LR teisingumo ministro paskirtas administracinės teisės srities teisės aktų rengimo grupių narys.

Nuo 2006 m.

Vedami mokymai administracinių teismų teisėjams, valstybės tarnautojams, privataus sektoriaus darbuotojams administracinės teisės ir proceso tematika

Nuo 2005 m.

Skaitomos administracinės teisės, administracinio proceso teisės, viešojo administravimo aktų ir administracinių sutarčių teisės dalykų paskaitos Mykolo Romerio universiteto teisės studentams.

 

KALBOS

Lietuvių, prancūzų, anglų, rusų