Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Nekilnojamasis turtas ir statyba

Mūsų praktika nekilnojamojo turto srityje apima konkrečius nekilnojamojo turto ir panašius sandorius bei su komerciniais sandoriais susijusius nekilnojamojo turto klausimus. Esame sukaupę gausią patirtį įvairiose nekilnojamojo turto srityse – nuo įsigijimo, planavimo, statybos ir plėtros, nuomos iki pardavimo.

Nuolat konsultuojame nekilnojamojo turto vystytojus ir statybos bendroves teritorijų planavimo ir statybos klausimais, atstovaujame jiems atliekant administracines procedūras ir sprendžiant teisinius ginčus. Mūsų advokatai – tikri šios srities teisinio reglamentavimo ir praktikos profesionalai, padedantys klientams spręsti kasdienes problemas ir teikiantys konsultacijas įgyvendinant sudėtingus plėtros projektus. Konsultuojame klientus teisinio statybos ir projektavimo reglamentavimo klausimais, padedame rengti statybos sutartis, patariame dėl projektų valdymo ir finansavimo. Esame sukaupę specifinių energetikos sektoriaus žinių, todėl galime padėti klientams plėtojant specialiosios paskirties nekilnojamojo turto objektus, pvz., kogeneracines, vėjo ar elektros jėgaines. Klientams visuomet daro įspūdį mūsų darbas įgyvendinant inovacinius projektus.

 

Chambers Europe, prestižinis tarptautinis teisės žinynas, apie mus rašo: „Šis naujas rinkos dalyvis šįmet debiutuoja reitinguose – be puikių atsiliepimų, jis pasižymi greitu augimu ir užimama rinkos dalimi“. Žinyne esame apibūdinami kaip itin iniciatyvi komanda. Pažymima, kad siūlome plataus profilio teisines paslaugas nekilnojamojo turto ir statybos srityse, išsiskiriame su energetikos sektoriumi susijusia specifine kompetencija. Atsiliepimuose rašoma: „Likau labai patenkintas teisinių paslaugų kokybe ir greitais atsakymais į mūsų klausimus“.

Klientai itin teigiamai įvertino mūsų partnerės Minni-Triin Park suteiktas „tikslias ir labai klientui palankias“ paslaugas, projektuose jos atliekamą tiriamąjį darbą. Įvairūs šaltiniai ypač pabrėžia veiksmingą mūsų bendrovės darbą, susijusį su sandoriais. Anot klientų, partneris Sandis Bertaitis „supranta problemas, randa sprendimų ir būdų apsaugoti nuo rizikos“.

Legal 500: partnerė Minni-Triin Park įvertinta kaip „aukščiausios klasės specialistė visais nekilnojamojo turto ir statybos aspektais“.

 

KONKRETŪS SANDORIAI IR BYLOS

 

 • „EFTEN Real Estate Fund“ konsultavimas įsigyjant „EPI Baltic I“ penkių Estijos įmonių akcijų paketą, sandorio vertė – 30,5 mln. EUR.
 • „Capital Mill“ konsultavimas vykdant tarpvalstybinį „BPT Secura“ nekilnojamojo turto portfelio įsigijimo sandorį.
 • Atstovavimas Estijos meno akademijai teisminiame ginče dėl naujo akademijos pastato statybos Talino miesto centre.
 • „MariComp Eesti“ konsultavimas dėl struktūrizuoto probleminio „Nordea“ turto išpirkimo sandorio steigiant metalo gamybos įmonę Paljassaare, Estijoje.
 • Baltijos vėjo jėgainių parko projekto tęstinis konsultavimas teisiniais pirmosios vėjo jėgainės jūroje Latvijoje statybos klausimais, konsultacijos dėl vandens valymo įrenginių statybos.
 • Atstovavimas „HedeBaltic Latvia“ įsigyjant „Fest-Forest“.
 • Pagalba Latvijos Raudonojo Kryžiaus organizacijai susigrąžinant nuosavybės teises į klientui iki Antrojo pasaulinio karo priklausiusį nacionalizuotą pastatą.
 • Nuolatinė teisinė pagalba bendrovei „EuroEnergy Biogaze Latvija“ (valdo 10 biodujų kogeneracinių jėgainių Latvijoje) ir jos antrinei įmonei „Latvijas Ekozeme Ltd.“ įsigyjant arba nuomojant žemės sklypus jėgainių kuro saugykloms įrengti.
 • Pagalba „Odin Energi AS“ ir jos antrinei įmonei Latvijoje įgyjant licenciją vykdyti naftos paieškos ir gavybos veiklą šalia Latvijos pakrantės Baltijos jūroje.
 • Atstovavimas „Lielmežotne Ltd.“ įgyvendinant biodujų jėgainės projektą ir sudarant statybos sutartį su „Germany EnviTec Biogas AG“.
 • Pagalba „MD Galerija Azur“ sprendžiant įvairias problemas, susijusius su kasdiene daugiau nei 60 parduotuvių valdančio prekybos centro „Atrium Azur“ Rygoje veikla.
 • Teisinė pagalba įmonės „Sudrabsala Ltd.“ santykiuose su Rygos miesto taryba šalinant Rygos miesto teritorinio plano trūkumus, trukdžiusius įgyvendinti sudėtingą statybos projektą.
 • Teisinė pagalba „Rotermann Group“ specialiosios paskirties įmonėms (Latvijos filialams) įvairiais klausimais, susijusiais su numatoma vadinamojo „Sporta Pils“ komplekso plėtra Rygoje.
 • Teisinė pagalba „EcoGen“ derantis ir rengiant projektavimo, pirkimo ir statybos sutartį dėl 2,1 MW galingumo biodujų kogeneracinės jėgainės statybos.
 • Teisinė pagalba „Koger Vide“ įvairiais klausimais, susijusiais su vandens valymo įrenginių, vandens tiekimo bei kanalizacijos sistemų ir panašių aplinkosaugos įrenginių projektavimu ir statyba.
 • Klientų interesų gynimas teisinio reglamentavimo aspektais išskirtiniame Lietuvos regione – Kuršių Nerijoje.
 • Atstovavimas UAB „ROKOR“ derantis dėl ilgalaikės valstybinės žemės nuomos sutarties kartu su kompleksinėmis sutartimis dėl planuojamų investicijų Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje.

Kontaktai